Thắt lưng nữ thời trang Hermes (Đen/Đỏ) – NuTLHER03

Nhãn hiệu: Hermes Mầu: Đen Chất liệu: Da dê Sản xuất: Tại nước thứ 3 Kích thước: 3cm

Thắt lưng nữ thời trang Hermes (Da dê) – NuTLHER02

Nhãn hiệu: Hermes Mầu: Đen Chất liệu: Da dê Sản xuất: Tại nước thứ 3 Kích thước: 3cm

Thắt lưng nữ thời trang Hermes (Đen) – NuTLHER01

Nhãn hiệu: Hermes Mầu: Đen Chất liệu: Da dê Sản xuất: Tại nước thứ 3 Kích thước: 3.5cm

Thắt lưng nữ thời trang Ferragamo (Đen) – NuTLFER03

Nhãn hiệu: Ferragamo Mầu: Đen Chất liệu: Da dê Sản xuất: Tại nước thứ 3 Kích thước: 1cm

Thắt lưng nữ thời trang Ferragamo (Đen) – NuTLFER02

Nhãn hiệu: Ferragamo Mầu: Đen Chất liệu: Da dê Sản xuất: Tại nước thứ 3 Kích thước: 1cm

Thắt lưng nữ thời trang Ferragamo (Đen) – NuTLFER01

Nhãn hiệu: Ferragamo Mầu: Đen Chất liệu: Da dê Sản xuất: Tại nước thứ 3 Kích thước: 2cm

Thắt lưng nữ thời trang Chanel (Đen) – NuTLCHA03

Nhãn hiệu: Chanel Mầu: Đen Chất liệu: Da dê Sản xuất: Tại nước thứ 3 Kích thước: 2cm

Thắt Lưng Thời Trang – Thắt Lưng Hàng Hiệu – Thắt Lưng Cao Cấp